Archi3DV Architectural Visualization

Nakhjavani

آموزش دانلود فیلم ها

فرمت فیلم شماره جلسه              مباحث این جلسه           زبان لینک دانلود
بدون کد جلسه اول
بخش اول : نصب و کرک و فعالسازی ویری

بخش دوم : ایجاد دوربین با روش اول

بخش سوم : ایجاد دوربین با روش دوم

بخش چهارم : تفاوت در ورژن های تری دی
ترسیم دوربین برای فضاهای داخلی
  
ترکی دانلود 1

دانلود 2

دانلود 3

دانلود 4
بدون کد جلسه اول
بخش اول : نصب و کرک و فعالسازی ویری

بخش دوم : ایجاد دوربین با روش اول

بخش سوم : ایجاد دوربین با روش دوم

بخش چهارم : تفاوت در ورژن های تری دی
ترسیم دوربین برای فضاهای داخلی
  
فارسی دانلود 1

دانلود 2

دانلود 3

دانلود 4
بدون کد جلسه دوم
بخش اول : آشنایی با مبانی و پانل متریال

بخش دوم : آشنایی با تعریف بافت و
تنظیم هندسه و مقیاس بافت

بخش سوم : ذخیره مصالح و استفاده از
مجموعه های آماده متریال ها
 
ترکی  
دانلود 1

دانلود 2

دانلود 3
 
بدون کد جلسه دوم
بخش اول : آشنایی با مبانی و پانل متریال

بخش دوم : آشنایی با تعریف بافت
 
بخش سوم : تنظیم هندسه و مقیاس بافت

بخش سوم : ذخیره مصالح و استفاده از
مجموعه های آماده متریال ها
 
فارسی دانلود 1

دانلود 2

دانلود 3

دانلود 4
بدون کد جلسه سوم  
بخش اول : مروری بر ترسیم دوربین
و تعریف متریال ها و مقیاس
آشنایی با بافت Color Correction و
بافت VrayEdgesTex

بخش دوم : مقدمات نورپردازی روز
تعریف نور آسمان با VrayLightDome
استفاده از بافت های HDRI

بخش سوم :  تنظیم شدت نور آسمان
و افزودن نور خورشید به فایل

ترکی دانلود 1

دانلود 2

دانلود 3
بدون کد جلسه سوم  
بخش اول : مروری بر ترسیم دوربین
و تعریف متریال ها و مقیاس
آشنایی با بافت Color Correction و
بافت VrayEdgesTex

بخش دوم : مقدمات نورپردازی روز
تعریف نور آسمان با VrayLightDome
استفاده از بافت های HDRI

بخش سوم :  تنظیم شدت نور آسمان
و افزودن نور خورشید به فایل
 
فارسی دانلود 1

دانلود 2

دانلود 3
کد دار جلسه چهارم
بخش اول : مرور مراحل نورپردازی و
آشنایی با پارامترهای VraySUN
آشنایی با Archive

بخش دوم : آشنایی با تنظیمات نویز رندر
و قسمت اول VrayFrameBuffer
  
ترکی دانلود 1

دانلود 2
کد دار جلسه چهارم   
بخش اول : مرور مراحل نورپردازی و
آشنایی با پارامترهای VraySUN
آشنایی با Archive

بخش دوم : آشنایی با تنظیمات نویز رندر
 
فارسی دانلود 1

دانلود 2
کد دار جلسه پنجم  
بخش اول : ادامه ابزارهای VrayFrameBuffer

بخش دوم : سبک سازی احجام با Proxy
و استفاده از ابزار  Object Paintو
افزودن پرسناژ با Populate
 
ترکی دانلود 1

دانلود 2
کد دار جلسه پنجم  
بخش اول : آشنایی با VrayFrameBuffer

بخش دوم : سبک سازی احجام با Proxy
و استفاده از ابزار  Object Paintو
افزودن پرسناژ با Populate 
 
فارسی دانلود 1

دانلود 2
کد دار جلسه ششم   
بخش اول : مرور مراحل دوربین و متریال
و نورپردازی روز برای نمای کلاسیک

بخش دوم : آشنایی با Ambient occlusion
و استفاده از بافت VrayDirt
 
ترکی دانلود 1

دانلود 2
کد دار جلسه ششم   
بخش اول : مرور مراحل دوربین و متریال
و نورپردازی روز برای نمای کلاسیک

بخش دوم : آشنایی با Ambient occlusion
و استفاده از بافت VrayDirt
 
فارسی دانلود 1

دانلود 2
کد دار جلسه هفتم  
بخش اول : آشنایی با ترسیم نور برای
فضاهای داخلی و گزینه های آن

بخش دوم : آشنایی با تنظیمات لازم برای
رندر در رندر ستآپ
( GI + Color Mapping ) 

بخش سوم : تعریف مصالح برای فضای داخلی
 
ترکی دانلود 1

دانلود 2

دانلود 3
کد دار جلسه هفتم  
بخش اول : آشنایی با ترسیم نور برای
فضاهای داخلی و گزینه های آن

بخش دوم : آشنایی با تنظیمات لازم برای
رندر در رندر ستآپ
( GI + Color Mapping ) 
   
فارسی دانلود 1

دانلود 2
کد دار جلسه هشتم   
نورپردازی شب فضای داخلی

بخش اول : تبدیل نور محیط روز به شب
و ایجاد نور مخفی

بخش دوم : ایجاد روشنایی چراغ

بخش سوم : ایجاد نورهای نقطه ای
برای حباب و آباژور و ایجاد نور تلویزیون
و سقف های کشسانی ( Barissol )

بخش چهارم : ایجاد نورهای نقطه ای
برای هالوژن و LED با VrayIES
  
ترکی دانلود 1

دانلود 2

دانلود 3

دانلود 4
کد دار جلسه هشتم   
نورپردازی شب فضای داخلی

بخش اول : تبدیل نور محیط روز به شب
و ایجاد نور مخفی

بخش دوم : ایجاد روشنایی چراغ

بخش سوم : ایجاد نورهای نقطه ای
برای حباب و آباژور و ایجاد نور تلویزیون
و سقف های کشسانی ( Barissol )

بخش چهارم : ایجاد نورهای نقطه ای
برای هالوژن و LED با VrayIES
  
فارسی دانلود 1

دانلود 2

دانلود 3

دانلود 4
کد دار جلسه نهم
بخش اول : استفاده از آبجکت های موجود
در صحنه های آماده و نکات تکمیلی در
نورپردازی داخلی

بخش دوم : اصلاح وضعیت نورها و ساخت
فرش و ایجاد فوکوس برای دوربین ها
    
ترکی دانلود 1

دانلود 2
کد دار جلسه نهم
بخش اول : استفاده از آبجکت های موجود
در صحنه های آماده و نکات تکمیلی در
نورپردازی داخلی
ساخت فرش و ایجاد فوکوس برای دوربین ها
    
فارسی دانلود
کد دار جلسه دهم   
بخش اول : آشنایی با انعکاسات و براقیت
Reflection & Glossiness
ساخت انواع فلزات و بافت رنگی

بخش دوم : آشنایی با شفافیت Refraction
ساخت انواع شیشه و آب
   
ترکی دانلود 1

دانلود 2
کد دار جلسه دهم   
بخش اول : آشنایی با انعکاسات و براقیت
Reflection & Glossiness
ساخت انواع فلزات و بافت رنگی

بخش دوم : آشنایی با شفافیت Refraction
ساخت انواع شیشه و آب
آشنایی با Opacity
       
فارسی دانلود 1

دانلود 2
کد دار جلسه یازدهم   
بخش اول :  آشنایی با بافت Tiles و ساخت
ترمووود و کامپوزیت و سنگ درزدار

بخش دوم : آشنایی با Displacement و VrayFUR

بخش سوم : آشنایی با نور Ambient
رندرهای متعدد با Batch Render و VrayClipper

بخش چهارم : ایجاد رندر شب از نمای روز
  
  
ترکی دانلود 1

دانلود 2

دانلود 3

دانلود 4
کد دار جلسه یازدهم   
بخش اول :  آشنایی با بافت Tiles و ساخت
ترمووود و کامپوزیت و سنگ درزدار

بخش دوم : آشنایی با Displacement و VrayFUR

بخش سوم : آشنایی با نور Ambient
رندرهای متعدد با Batch Render و VrayClipper

بخش چهارم : ایجاد رندر شب از نمای روز (4و5)
  
  
فارسی دانلود 1

دانلود 2

دانلود 3

دانلود 4

دانلود 5
کد دار جلسه دوازدهم    
مرور فیلم های فتوشاپ
بخش اول : آشنایی با آوردن ترسیمات از اتوکد به فتوشاپ

بخش دوم : کاربا لایه ها و ایجاد شیت جدید و چیدمان رندرها
تغییر مقیاس و حذف نواحی نا مطلوب

بخش سوم :  افزودن نوشته و پرزانته پلان و تکمیل شیت
  
ترکی دانلود 1

دانلود 2

دانلود 3
کد دار جلسه دوازدهم    
مرور فیلم های فتوشاپ
بخش اول : آشنایی با آوردن ترسیمات از اتوکد به فتوشاپ

بخش دوم : کاربا لایه ها و ایجاد شیت جدید و چیدمان رندرها
تغییر مقیاس و حذف نواحی نا مطلوب

بخش سوم :  افزودن نوشته و پرزانته پلان و تکمیل شیت
  
فارسی دانلود 1

دانلود 2

دانلود 3